بررسی دیدگاه آیت الله معرفت پیرامون زبان قصص قرآن(واقعیت یا سمبلیک))
25 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی