بازکاوی شهدای نینوا
82 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب بیش از 150 تن از کسانی که بسیاری از معاصرین با استناد به کتب بی اعتبار و ضعیف نام آنها را در شمار شهدای کربلا ثبت کرده اند مورد بازکاوی قرار گرفته است! افرادی که در میان آنها نام برخی از دشمنان سیدالشهدا نیز به چشم می خورد؛ افرادی چون ابوالحتوف؛ بکیربن حی؛ جبله بن علی؛ مهاجر اوس و ...