پژوهشی پیرامون جمع میان علم و امتحان الهی در قرآن کریم
49 بازدید
ناشر: کتاب مبین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دسته ای از آیات قرآن کریم تصریح دارد که خداوند عالم به همه چیز است، از سوی دیگر آیاتی بیان کرده: خداوند امتحان می کند تا بداند! در وجه جمع میان این دو دسته آیات چه باید کرد؟