پژوهشی در سند و محتوای زیارت رجبیه
61 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ،شماره پانزدهم، سال چهارم، زمستان1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از آنجا که زیارت رجبیه به 90 تن از کسانی که ادعا شده در کربلا به شهادت رسیده‌اند سلام داده و برخی این زیارت را به امام زمان نسبت داده‌اند، و شخصیتی بزرگی چون ابن‌طاووس آن را در قرن هفتم نقل کرده، این زیارت به عنوان یکی از مهمترین منابع مورد استناد برای کتب متاخرین در استخراج اسماء شهدای کربلا تلقی شده است. اما استناد این زیارت به امام زمان نادرست و به علت پیشینه تاریخی، مشکل سند و مشکلات متعدد محتوایی که داراست، نمی‌توان به آن اعتماد کرد. در این زیارت به برخی از دشمنان امام حسین سلام داده شده است.
دانلود