مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابراهیم
نام خانوادگی:صالحی حاجی آبادی
پست الکترونیک:salehi.ebrAHIM114@GMAIL.COM
نخصص ها:تاریخ و سیره ، تفسیر ، فقه و اصول

زندگی نامه

متولد 1356شهر نجف آباد

سال ورود به حوزه1372
شرکت در دروس عالی آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، سبحانی و علوی بروجردی
سطح چهار حوزه علمیه رشته تاریخ اسلام
دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم
دارای ۱۳ کتاب و بیش از پنجاه مقاله